Robotický den s Mgr. Radimem Děrdou v Pevnosti poznání

Dne 5. června 2022 se v Pevnosti poznání v Olomouci konala mimořádná akce zaměřená na robotiku a moderní technologie. Na tuto událost mě přizval můj vysokoškolský učitel, pan Mgr. Radim Děrda. Akce přilákala návštěvníky všech věkových kategorií, kteří měli možnost nahlédnout do fascinujícího světa robotiky a technologií budoucnosti.

Mgr. Radim Děrda, známý popularizátor vědy, představil několik praktických ukázek, při nichž si návštěvníci mohli vyzkoušet práci s roboty a simulace programování na počítači. Měla jsem tu čest s ním při této činnosti spolupracovat. Děti i dospělí se nadšeně zapojili do programování, řešení robotických úkolů a objevování základních principů robotiky.

„Cílem této akce bylo nejen představit návštěvníkům zajímavé technologie, ale také je inspirovat k dalšímu studiu a zájmu o technické a přírodní vědy,“ uvedl Mgr. Děrda. „Bylo úžasné sledovat, jak se děti i dospělí s nadšením zapojili do aktivit a jak rychle se učili novým dovednostem.“

Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy, sídlí v historické budově bývalého vojenského skladu a je známá svým zaměřením na popularizaci vědy a techniky pro širokou veřejnost. Nabízí několik stálých expozic, věnujících se různým vědeckým a technickým tématům, včetně expozic zaměřených na vodu, světlo, lidský mozek a historii vojenských technologií (www.pevnostpoznani.cz, OK Tourism, OLOMOUC.CZ,).

Součástí muzea je také digitální planetárium a vědecké dílny, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet různé experimenty a aktivity. Robotický den s Mgr. Děrdou se stal další atraktivní událostí, která obohatila nabídku Pevnosti poznání a přilákala mnoho zájemců o moderní technologie.

„Pevnost poznání je ideálním místem pro rodiny, školy a jednotlivce, kteří chtějí objevovat a učit se o vědě zábavným a interaktivním způsobem,“ dodal Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání. „Takové akce jako robotický den nám pomáhají přiblížit vědu a technologie široké veřejnosti a podporovat jejich zájem o tyto obory.“

Akce zaznamenala velký úspěch a já si ji velmi užila. Organizátoři již plánují další podobné události, které budou pokračovat v popularizaci vědy a techniky v regionu.

Přesunout se na začátek