Návštěva archivu děl města Prostějova

Město Prostějov

Jako členka „Komise pro nákup uměleckých děl“ do které jsem byla jmenována dne 6. prosince 2022, jsem měla jedinečnou možnost nahlédnout do archivu uměleckých děl města Prostějova. Těšila jsem se na tuto příležitost obohatit své znalosti a pochopení městské umělecké sbírky.

Prostějov je město s bohatou kulturní tradicí. Archiv obsahuje širokou škálu děl od místních i národních umělců, zahrnující různé umělecké směry a techniky. Je fascinující vidět, jak se umělecké vyjádření vyvíjelo v průběhu let a jakou roli hraje ve formování kulturní identity města.

Během návštěvy jsem měla možnost nahlédnout na velmi zajímavé obrazy. Některá díla mě překvapila svou originalitou a inovativním přístupem, zatímco jiná vynikala svou klasickou krásou a technickou dokonalostí. Každé z děl v archivu má svůj příběh a význam, a to nejen pro město Prostějov, ale i pro širší uměleckou komunitu.

Jako členka komise pro nákup uměleckých děl jsem si uvědomila důležitost této funkce a zodpovědnost, kterou s sebou přináší. Výběr nových děl do městské sbírky není jen o estetice, ale také o zachování kulturního dědictví i podpoře současných umělců. Mám radost, že mohu přispět svými názory a znalostmi k rozvoji této důležité oblasti.

Návštěva archivu mě inspirovala k dalšímu studiu a zkoumání umělecké tvorby. Věřím, že spolupráce s ostatními členy komise nám umožní vytvořit sbírku, která bude nejen reprezentativní pro Prostějov, ale také inspirativní pro všechny. Bylo by krásné, kdyby mohla být tato sbírka jednou ukázána veřejnosti například jako stálá městská expozice, ovšem to závisí na financích i prostorách, které musí být řádně zabezpečeny jak ve vztahu k podmínkám uložení, tak bezpečnostním aj. I přes snahu vytvoření dobrých podmínek v archivu by některé obrazy zasloužily zakonzervovat, nebo zrestaurovat. 

Archiv uměleckých děl města Prostějova je skutečně pokladnicí umění, která stojí za to objevovat a bylo by hezké ho sdílet s širší veřejností.

Těším se na to, co nového nám ještě přijde pod ruce a oč bude archiv opět bohatší.

Přesunout se na začátek